خدایا مرا ببخش اگر...خدايا مرا ببخش اگر صدايت نميزنم! فراموشت نکرده ام...

خدايا مرا ببخش اگر چيزي از تو نمي خواهم! همه چيز را از تو گرفته ام...

خدايا مرا ببخش اگر طنابم را گسسته ام! پوسيده بود محکمترش را مي خواهم...

خدايا مرا ببخش اگر به سوي ديگري ميروم! در اين سو ره يافتگان کمترند...

خدايا مرا ببخش اگر آتش عشقت را با اشک هايم بيرون مي رانم! دارم شعله ور مي شوم...

خدايا مرا ببخش اگر خودپرستم! در وجودم تو را يافته ام...

خدايا مرا ببخش اگر به دنيا دل بسته ام! در شوره زارش رد تو را مي جويم...

خدايا مرا ببخش اگر در عشقت کفر مي گويم! قلبم گنجايش اين همه رحمت را ندارد...

خدايا مرا ببخش اگر چشمانم را بسته ام! ميخواهم امشب خواب تو را ببينم

در رویاهایم دیدم...

در رویاهایم دیدم كه با خدا گفتگو می كنم .خدا پرسید پس تو میخواهی با من گفتگو كنی؟

 

من در پاسخش گفتم: اگر وقت دارید. خدا خندید و گفت


وقت من بی نهایت است. در ذهنت چیست كه می


خواهی از من

 

بپرسی؟

 

پرسیدم چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد؟

 

خدا پاسخ داد: كودكی شان. اینكه آنها از كودكی شان


خسته می شوند و عجله دارند زود بزرگ شوند و بعد


دوباره پس از مدت

 

ها آرزو می كنند كه كودك باشند... اینكه آنها سلامتی شان


را از دست می دهند تا پول بدست آورند و بعد


پولشان را از دست

 

می دهند تا سلامتی شان را بدست آورند. اینكه با اضطراب


به آینده نگاه می كنند و حال را فراموش می


كنند و بنابراین نه در

 

حال زندگی می كنند نه در آینده. اینكه آنها به گونه ای


زندگی میكنند كه گویی هرگز نمی میرند و به


گونه‌ای می میرند كه

 

گویی هرگز زندگی نكرده‌اند...

کدوم صدا؟دو خصوصیت متولدین هر ماه!!


یک سوال؟

از این سوالات زیر هرکدام را دوست دارید جواب بدهید

1- اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدید دوست داشتید دختر بودید یا پسر وچرا؟

2- اگر امکان برگشت به عقب را داشتید دوست داشتید به چه دورانی از زندگیتون بازگردید وچرا؟

آسان از دستم نده...

گفتم : خدايا همنشينم باش، 

گفت : من مونس کساني هستم که مرا ياد کنند ؛

گفتم : چه آسان به دست مي آيي

گفت : پس آسان از دستم نده .
 
 

سوتی در سریال آوای باران

هوش سنجی

گوشه دو تا چشمتون و بکشید و یه جمله درباره این گوهر نایاب بنویسید

تبادل